งานอำนวยการ  
     
   พ.ต.ท.ประดิษฐ์  วรรณะ  
   สว.ธร.ฯ  
   089-905-3792  
     
 ร.ต.อ.ประวัติ  ทองมา   ร.ต.ท.โสภักดิ์  สีนวล
รอง สว.(สส.)ฯ    รอง สว.(สส.)ฯ
065-669-1982    084-824-6783
     
ด.ต.สมพงษ์  งามอาการ    ด.ต.อำนวจ  เผือกกลาง
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
087-241-5959    097-340-9522
     
     
     
     
     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 ด.ต.สอนไชย  คำมุข
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 
 091-031-2776
e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 Line ID: e21if
 
 
 
 
 
 
  งานการเงิน  
     
   พ.ต.ท.ประดิษฐ์  วรรณะ  
   สว.ธร.ฯ  
   089-905-3792  
     
 ร.ต.อ.ญ.บรรจง  ธรรมธร   ร.ต.อ.ญ.ลักษณมี  ยาโน
รอง สว.กง.ฯ    รอง สว.กง.ฯ
081-265-5170    081-265-5156
     
ร.ต.ท.ญ.ทัศนีย์  สอนเหง้า    ร.ต.ต.อนุวัฒน์  หมั่นกิจ
 รอง สว.ธร.ฯ   รอง สว.(ป.)ฯ
088-959-4591    089-216-3008
     
 ด.ต.สุรศักดิ์  ศรียางนอก ด.ต.พัฒนา  ธรรมธร   ด.ต.อิทธิพล  ยะโสธร
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ  ผบ.หมู่ (ป.)ฯ  ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 086-651-0369  088-580-4061 080-722-5099