งานการเงิน  
     
   พ.ต.ท.ประดิษฐ์  วรรณะ  
   สว.ธร.ฯ  
   089-905-3792  
     
 ร.ต.อ.ญ.บรรจง  ธรรมธร   ร.ต.อ.ญ.ลักษณมี  ยาโน
รอง สว.กง.ฯ    รอง สว.กง.ฯ
081-265-5170    081-265-5156
     
ร.ต.ท.ญ.ทัศนีย์  สอนเหง้า    ร.ต.ต.อนุวัฒน์  หมั่นกิจ
 รอง สว.ธร.ฯ   รอง สว.(ป.)ฯ
088-959-4591    089-216-3008
     
 ด.ต.สุรศักดิ์  ศรียางนอก ด.ต.พัฒนา  ธรรมธร   ด.ต.อิทธิพล  ยะโสธร
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ  ผบ.หมู่ (ป.)ฯ  ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 086-651-0369  088-580-4061 080-722-5099