งานสืบสวน  
     
   พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด  
   รอง ผกก.สส.ฯ  
   086-668-6734  
     
   พ.ต.ท.ธงชัย  วิมลศิลป์  
   สว.สส.ฯ  
  091-991-5362  
     
ร.ต.อ.จิตร์ชาย  อิ้มบุญพิทักษ์    ร.ต.อ.วิโรจน์  จอมมะรุม
 รอง สว.สส.ฯ   รอง สวป.ฯ
084-779-6492   089-583-5177
     
 ร.ต.อ.ชยุต  ปิ่นวัฒนุกูล    ด.ต.ชลภัทร  คำศิลา
 รอง สว.สส.ฯ    ผบ.หมู่ (สส.)ฯ
 086-719-2431    080-724-5299
     
ด.ต.มาโนชย์  ลอวิเศษ ด.ต.ชาญวิทย์  ลิไธสง ด.ต.บุญมา  ประกอบแก้ว
ผบ.หมู่(ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
086-370-4719 089-284-0689 090-187-0959
ด.ต.ประดิษฐ์  สิงห์โนนเชือก ด.ต.พนมพร  โสภาบุตร ด.ต.อดุลย์  สวนดี
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
083-373-8986 083-387-6949 089-845-6415
จ.ส.ต.เอกวิทย์  อมรสิน ส.ต.ท.ปริญญา  เสนามาตร ส.ต.ท.จิตรภาณุ  แสงสำโรง
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
095-621-5848 093-487-5524 093-486-2129