งานสอบสวน  
     
   พ.ต.ท.ทองดี  โคตรประทุม  
   รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ  
   081-548-4476  
     
พ.ต.ท.วิษณุ  แวดอุดม   ร.ต.อ.บัญชา  ประจง 
สว.(สอบสวน)ฯ    รอง สว.(สอบสวน)ฯ
090-584-5286    085-682-8481
     
ร.ต.อ.ธงชัย  กล้าหาญ    ร.ต.อ.อุทิศ  เอกศรี
 รอง สว.(สอบสวน)ฯ   รอง สว.(สอบสวน)ฯ
084-478-3399   093-612-7088