ธุรการงานสอบสวน  
     
     
ร.ต.อ.แสวง  คำแหง    ร.ต.ต.จำนง  ชอบขยัน 
 รอง สว.(สส.)ฯ    รอง สว.(ป.)ฯ
 089-280-3622    081-265-9121
     
ด.ต.ศิลประกอบ  แก่งอินทร์   ส.ต.ท.จิรฐา  ภูสอาด
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ    ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
088-594-6336    063-769-7987