งานป้องกันปราบปราม  
     
   พ.ต.ท.ประยุทธ์  เรือนทองคำ  
   รอง ผกก.(ป.)ฯ  
   096-959-5659  
     
   พ.ต.ท.ทวีทรัพย์  ภักดีดินแดน  
   สวป.ฯ  
  099-242-5119  
     
ร.ต.อ.ภานุรุจ  วงษาศิริ ร.ต.อ.วิชิต  อาศัยนา  ร.ต.อ.ธนาวัฒน์  รักงามใจ
 รอง สวป.ฯ รอง สวป.ฯ รอง สวป.ฯ
098-096-4935 081-999-3163 098-595-3253
     
 ร.ต.อ.เก่ง  ตั้งชนะชัยกุล ร.ต.อ.วรายุทธ  โคตรชมภู ร.ต.อ.มนู  วงศ์นาคี 
 รอง สวป.ฯ รอง สวป.ฯ  รอง สวป.ฯ
095-602-1827  089-449-0956   085-773-0388