สายตรวจตำบล  
 
ร.ต.ท.ประยูร  คำมะปะนา   ร.ต.ท.บุญจันทร์  การบรรจง
รอง สว.(ป.)ฯ   รอง สว.(ป.)ฯ
 097-336-0836   064-439-6999 
     
 ด.ต.ชเลงพจน์  สาอุฒม์    ด.ต.สุพิษ  วงกฏ
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ     ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 080-170-8202    060-252-6828
     
ด.ต.วุฒิปรีชา  นาดี   ด.ต.สุริยวัฒน์  สิมเมือง
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 
 093-508-1633   092-821-6237
     
     
ด.ต.บุญเชิด  โพธิ์ขำ    ด.ต.วิโรจน์  ใจเมือง
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 
 091-339-7742   086-073-2693
     
ด.ต.วิชัยชาญ  อภิวัฒน์จิรกุล   ด.ต.สิงหไกรภพ  จันทร์เทศ
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ    ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 080-162-2149    080-162-2149