พนักงานวิทยุ  
     
     
   ร.ต.ท.ประจักษ์  อินภู่  
   รอง สว.(ป.)ฯ  
   064-891-2699  
     
   
 ร.ต.ท.มงคล  จีมกลาง    ด.ต.บุญมี  เติมจิตร
 รอง สว.(ป.)ฯ    ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 065-627-5182   081-876-4563