สิบเวร  
     
   
  ร.ต.ท.หนูเทียม  ศิริมนตรี  
  รอง สวป.ฯ  
   085-766-5665  
   
 ด.ต.สมบัตร    ด.ต.ณรงค์ฤทธิ์  นาดี
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ    ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 061-130-9551   093-442-2581