สภ.บัวใหญ่ ตำรวจไทยหัวใจคือประชาชน  
     
     
     
     
     

 

สถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120  โทร 044-461-020 044-461-299 
e-mail nmabuayai@gmail.com buayaipolice@gmail.com    มือถือ 091-031-2776