วันที่  22  ธ.ค.เวลา 03.00 น.- 06.00 น. สภ.บัวใหญ่ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จุมพลภัทร์  ปํญญาพูนตระกูล ผกก.สภ.บัวใหญ่ โดย พ.ต.ท.ประยุทธ์ เรือนทองคำ รอง ผกก.(ป.)ฯ เป็นผู้ควบคุมโดยสั่งการให้ พ.ต.ท.ทวีทรัพย์ ภักดีดินแดน สวป.สภ.บัวใหญ่ เป็นหัวหน้าจุดตรวจ บริเวณสี่แยกโคกสี ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้เรียกชุดปฏิบัติการด่านยาเสพติด ชี้แจ้งข้อราชการ กำชับการปฏิบัติแก เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจให้ตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดด้วยความเข้มแข้ง และปฏิบัติต่อประชาชนด้วยกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยยึดหลักกฏหมาย โดยมี ร.ต.อ.ภานุรุจ วงษาศิริ รอง สวปฯ เป็ฯ หน.ชป. ร.ต.ท.สมัย บัวเทศ ร้อยเวร 60  
   
   
     
     
  วันที่  23 ธ.ค.2561 ร.ต.อ.ธนาวัฒน์  รักงามใจปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20  ออกตรวจในพื่นที่รับผิดชอบ  
   
   
     
   
 

 
  สภ.บัวใหญ่ ตำรวจไทยหัวใจคือประชาชน  
     
     
     
     
     

 

     
  นายวิเชียร จันทร์โณทัย ผจว.นครราชสีมา มอบหมายแรงงานจังนครราชสีมา  ออกตรวจเยี่ยมด่านอำนวยความสะดวกด้านการจราจราช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561ที่ด่านนครพิทักษ์  
   
   
     
   
   
     
  วันที่ 17 ธ.ค.2561เวลา 15.00 น.ถึง 18.00 น.สภ.บัวใหญ่ ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล ผกก.สภ.บัวใหญ่ โดย พ.ต.ท.ประยุทธ์ เรือนทอง รอง ผกก.(ป.)ฯ เป็นผู้ความคุม หัวหน้าจุดตรวจ บริเวณสีแยกโคกสี ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นคราชสีมา ได้เรียกชุดปฏิบัติการด่านตรวจยาเสพติด ประชุมชี้แจ้งข้อราชการ  กำชับการปฏิบัติ แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจประจำให้ตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั่นยาเสพติด  ด้วยความเข้มแข็ง และปฏิบัติต่อประชาชนด้วยกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ยึดหลักกฏหมายโดยมี ร.ต.อ.ภานุรุจ วงษาศิริ รอง สวป.เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 13 นาย  
   
   
   
   
     

หมวดหมู่รอง

สถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120  โทร 044-461-020 044-461-299 
e-mail nmabuayai@gmail.com buayaipolice@gmail.com    มือถือ 091-031-2776