วันที่  23 ธ.ค.2561 ร.ต.อ.ธนาวัฒน์  รักงามใจปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20  ออกตรวจในพื่นที่รับผิดชอบ