วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.ฝ่ายปกครองตำบลดอนตะหนินประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและ ผรส.ทุกท่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยาม ตั้งด่านชุมชนตามโครงการโคราชร่วมใจส่วมใส่หมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ณ ตู้ยามดอนตะหนิน บ้านทองหลางน้อย อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา