นางไพวรรณ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2562 ที่ตู้ยามนครพิทักษ์ และมอบเครื่องดื่มกาแฟโอวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่