วันที่ 24 ธ.ค.2561 มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ หน้าที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ ช่วงวันที่ 24 ธ.ค.2561 ถึง 2 มกราคม 2562 เป็นวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพักผ่อนหรือท่องเทียวตามสถานีต่่าง ๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นได้ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนระงับยับยั้งเหตุการณ์ร้ายแรงในช่วงวันหยุด ดังกล่่าว สถ.บัวใหญ่ จึงได้มีพิธีปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่