นายวิเชียร จันทร์โณทัย ผจว.นครราชสีมา มอบหมายแรงงานจังนครราชสีมา  ออกตรวจเยี่ยมด่านอำนวยความสะดวกด้านการจราจราช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561ที่ด่านนครพิทักษ์